Copyright

Het is niet toegestaan om kopieën te maken van de inhoud (deels of geheel) van de artikelen, berichten en pagina’s op deze website zonder schriftelijke toestemming van de website-eigenaar en de auteur(s).

De hoofdzakelijke redenen voor deze copyright beperking zijn als volgt:

  • Voor deze website zijn meerdere auteurs actief, ook al lijkt alles uit de pen van de website-eigenaar te komen. Dat is zeker niet waar.
  • De betreffende auteurs hebben aan ieder artikel lang gewerkt (voor de grotere artikelen zelfs vele dagdelen verspreid over meerdere weken). Dit geven we niet zomaar in twee seconden weg, om bijvoorbeeld andere websites te verrijken.
  • We updaten de inhoud van de artikelen met grote regelmaat. Kopieën op andere sites kunnen en willen we niet overzien en bijhouden.
  • We moeten de kans krijgen om fouten te herstellen in de artikelen. Want wie veel schrijft, maakt ook weleens een fout. Serieuze fouten moeten zo snel mogelijk hersteld worden. Als er daarna kopieën rond blijven zwerven die mensen verkeerd informeren, dan is dat een kwalijke zaak.

Citaten zijn toegestaan, maar moeten zoals gebruikelijk beknopt gehouden worden (anders is het geen citaat meer, maar een kopie). Hyperlinks naar onderdelen op deze website zijn altijd toegestaan en worden zelfs gewaardeerd.

Voor meer informatie over het auteursrecht: http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/25264/